Sachgebiete IMM


-

-

Hausmeister/ Umzug
...
Sachgebietsleitung: Manfred Honekamp

Tel.: 287 13307
Fax: 287 9013307
E-Mail: manfred.honekamp@ukb.uni-bonn.de
Haus 23, 1. UG, Raum 01/309
...

Flächenmanagement
...
Sachgebietsleitung: Markus Impekoven

Tel.: 287 13304
Fax: 287 9013304
E-Mail: markus.impekoven@ukb.uni-bonn.de
Haus 03, 2. OG, Raum 2G/233
...

Grünflächenservice
...
Sachgebietsleitung: Rainer Dreesen

Tel: 287 14049
Fax: 287 9014049
E-Mail: rainer.dreesen@ukb.uni-bonn.de
Haus 42, 1. OG Raum 002
...

Infrastruktursysteme
.
Sachgebietsleitung: Wilhelm Kuth

Tel.: 287 19815
Fax: 287 9019815
E-Mail: wilhelm.kuth@ukbonn.de
Haus 50, 1. OG, Raum 1G/004a
.

Abfallwirtschaft
.
Sachgebietsleitung: Sonja Noack

Tel.: 287 19847
Fax: 287 13500
E-Mail: sonja.noack@ukb.uni-bonn.de
Haus 16, EG, Raum 1
.
.
Kaufmännisches Facility Management
.
Sachgebietsleitung: komm. Wolfgang Surek

Tel.: 287 15054
Fax: 287 9015054
E-Mail: wolfgang.surek@ukbonn.de
Haus 03, 2. OG, Raum 235
.